Clicky

Kannada jokes in Kannada – ಹಾಸ್ಯ 1

Kannada jokes in Kannada:

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಅಂಟಿ: ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರ ಮಾಡಬೇಕಂತೇಳಿ ಟೊಮೆಟೊ ತರ್ಸಾಕ ನನ್ನ ಗಂಡಗ ಕಳಸಿದ್ರ 4 ದಿವಸ ಆದ್ರು ಇನ್ನು ಮನಿಗೆ ಬಂದಿಲ್ರಿ ಸಾಹೇಬರ,ಎನ ಮಾಡ್ಲಿ.????

ಪೋಲಿಸ : ಎಷ್ಟ ದಿವಸ ಅಂತ ಹಿಂಗ ಕಾಯ್ತಿರಿ ಸುಮ್ಮನ ಮಜ್ಜಗಿ ಸಾರ ಮಾಡಬಿಡ್ರಿ ಅಕ್ಕಾರ.????????????????

1 thought on “Kannada jokes in Kannada – ಹಾಸ್ಯ 1”

Leave a Comment

Facebook